เทรดหุ้น

ผู้ค้าหุ้นคือบุคคลที่พยายามหากำไรจากการซื้อและขายหลักทรัพย์เช่นหุ้น ผู้ค้าหุ้นสามารถเป็นมืออาชีพในการซื้อขายในนามของบริษัททางการเงินหรือบุคคลที่ซื้อขายในนามของตนเอง ผู้ค้าหุ้นมีส่วนร่วมในตลาดการเงินในรูปแบบต่างๆ
ผู้ค้ารายย่อยหรือที่เรียกว่าผู้ค้าปลีกมักจะซื้อและขายหลักทรัพย์ผ่านนายหน้าหรือตัวแทนอื่นๆ 
ผู้ค้าสถาบันมักจ้างโดยบริษัทจัดการการลงทุน ผู้จัดการพอร์ต กองทุนบำเหน็จบำนาญ หรือกองทุนป้องกันความเสี่ยง เป็นผลให้ผู้ค้าสถาบันสามารถมีอิทธิพลมากขึ้นในตลาดเนื่องจากการค้าของพวกเขามีขนาดใหญ่กว่าของผู้ค้าปลีก