Categories
คาสิโนออนไลน์

ลอตเตอรีรายวัน (Daily Lottery Games)

ลอตเตอรีรายวัน

เกม Daily Lottery Games ตามที่คุณคาดหวังจะถูกจับรางวัลทุกวันและมีโอกาสถูกรางวัลที่ดีกว่าลอตเตอรี่และล็อตเตอรี่ที่เล็กกว่า

เกมรายวันโดยทั่วไปคือเกม Pick 3 และ Pick 4 และเกือบทุกรัฐมีเกมอย่างน้อยหนึ่งเกมหากไม่ใช่ทั้งสองเกม ในรัฐส่วนใหญ่ เกมเหล่านี้สามารถเล่นได้สองครั้งต่อวัน หกวันต่อสัปดาห์

และหนึ่งครั้งในวันอาทิตย์ ในการเล่นเกมลอตเตอรี่ Pick 3 คุณเพียงแค่เลือกสามหมายเลขจาก 0 ถึง 9

สำหรับเกมลอตเตอรี Pick 4 คุณเพียงแค่เลือกสี่หมายเลขจาก 0 ถึง 9 Daily Lottery Games เหล่านี้ให้โอกาสชนะที่ดีกว่าและโอกาสในการเล่นมากขึ้น เช่นเดียวกับเกมล็อตโต้ทั้งสองประเภท

ลอตเตอรีรายวัน

คุณต้องเลือกหมายเลขของคุณในสลิปการเล่นแล้วส่งใบเล่นนั้นไปที่เครื่องตรวจลอตเตอรีเพื่อรับสลากของคุณ

ลอตเตอรีรายวัน

เกมประจำวันเหล่านี้มีตัวเลือกให้เลือกว่าคุณต้องการเล่นตัวเลือกแบบสเตรท บ็อกซ์ หรือสเตรท/บ็อกซ์ เกม Pick 3 และ Pick 4 มีจำนวนรางวัลคงที่ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากจำนวนผู้เล่นที่เล่น

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

อ่านข้อมูลถามเพิ่มเติม ล็อตเตอรี่ขนาดเล็ก

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

เครดิต คาสิโนเล่นง่ายได้เงินจริง

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o